Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 60 EUR

Οροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από το www.schaion.com. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρονται στο www.schaion.com, το οποίο προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο. , εσείς, ο χρήστης, εάν αποδέχεστε τους όρους που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας οτιδήποτε από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι χρήσης", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένου αυτού του εγγράφου ή/και προσβάσιμο με υπερσύνδεσμο. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προγραμμάτων περιήγησης, των παρόχων υπηρεσιών, των πελατών, των προμηθευτών και/ή των συντελεστών περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των γενικών όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση των αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΟΙ ΤΟΥ INTERNET SHOP

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δηλώνετε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία στη χώρα διαμονής σας ή στη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας και ότι συναινείτε στη χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε ανήλικο.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Απαγορεύεται η μετάδοση σκουληκιών, ιών ή καταστροφικού κώδικα.
Η παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενό σας (εκτός από τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση και μπορεί να περιλαμβάνει (α) μετάδοση μέσω διαφόρων δικτύων· και β) προσαρμογή και αλλαγές σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του δικτύου ή των συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μετάδοση μέσω του δικτύου.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, διανείμετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, δεν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ή έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο που παρέχει την Υπηρεσία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με άλλο τρόπο αυτούς τους όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή ξεπερασμένες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση χωρίς να συμβουλευτείτε κύριες, πιο ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα επίκαιρες και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή τερματισμό της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GY (αν υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι σε περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε τα χρώματα και τις φωτογραφίες των προϊόντων μας στο κατάστημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η έγχρωμη οθόνη οποιασδήποτε οθόνης υπολογιστή θα είναι ακριβής.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο

είτε, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την ποσότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία είναι άκυρη εάν απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, των πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράζετε ή αποκτάτε θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που υποβάλλεται σε εμάς. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε την ποσότητα που αγοράστηκε ανά άτομο, νοικοκυριό ή παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται στον ίδιο λογαριασμό πελάτη ή πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ή ακυρώσουμε την παραγγελία σας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε στη διεύθυνση email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται με την παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που πιστεύουμε ότι γίνονται από πωλητές, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και χρέωσης για όλες τις αγορές στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, του αριθμού της πιστωτικής κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική επιστροφών μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενδέχεται να παρέχουμε πρόσβαση σε συσκευές τρίτων που δεν παρακολουθούμε και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή όρο και χωρίς καμία έγκριση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων.
Η χρήση οποιωνδήποτε προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται οι συσκευές από τους σχετικούς τρίτους προμηθευτές.
Στο μέλλον, ενδέχεται επίσης να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της παροχής νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Α

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιέχουν υλικό από τρίτα μέρη.
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειάς τους και δεν εγγυόμαστε ούτε αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπους τρίτων ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής με ιστότοπους τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οποιαδήποτε παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 – ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Εάν υποβάλετε ορισμένες υποβολές (όπως υποβολές διαγωνισμών) κατόπιν αιτήματός μας ή χωρίς το αίτημά μας, στείλτε μας δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό στο διαδίκτυο, μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια"), συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τυχόν σχόλια που μας παρέχετε σε οποιοδήποτε μέσο ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να (1) αντιμετωπίζουμε τα σχόλια ως εμπιστευτικά. (2) να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν σχόλια. ή (3) απαντήστε σε τυχόν σχόλια.
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε παράνομο, καταχρηστικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ή που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το αφαιρέσετε. αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν πρέπει να περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό ή να περιέχουν οποιοδήποτε

ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πλαστογραφείτε τον εαυτό σας ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που δημοσιεύετε και για την ακρίβειά τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μέσω του καταστήματος υπόκειται στην πολιτική προστασίας δεδομένων μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να εμφανίζονται πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που μπορεί να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. . Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας).
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Οποιαδήποτε συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ενημέρωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Εκτός εάν απαγορεύεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) ενθαρρύνει άλλους να συμμετάσχουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομη δραστηριότητα· (γ) παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό ή διεθνή νόμο, κανόνα, καταστατικό ή κανονισμό· (δ) παραβιάζουν ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) παρενοχλεί, κακοποιεί, προσβάλλει, βλάπτει, δυσφημεί, δυσφημεί, δυσφημεί, εκφοβίζει ή κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· στ) παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) ανεβάζετε ή μεταδίδετε ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα που μπορεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) συλλέγει ή παρακολουθεί προσωπικά δεδομένα άλλων· (i) spamming, phishing, φαρμακείο, spidering, crawling ή scraping· ι) για οποιονδήποτε απρεπή ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) παρεμβαίνει ή παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση Απαγορευμένων Χρήσεων. ή (ια) παρεμβαίνει ή παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση Απαγορευμένων Χρήσεων. ή (ια) την Υπηρεσία ή οποιουσδήποτε σχετικούς ιστότοπους, άλλους ιστότοπους ή λειτουργίες ασφάλειας στο Διαδίκτυο, παρέμβαση ή παράκαμψη τενόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση Απαγορευμένων Χρήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση των υπηρεσιών μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε την Υπηρεσία από καιρό σε καιρό επ' αόριστον ή να ακυρώσουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε μέσω της Υπηρεσίας (εκτός από τις περιπτώσεις που παρέχονται ρητά από εμάς) παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση, εγγύηση ή όρο. συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.
διαβιβάζονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας, ακόμη και αφού έχετε ενημερωθεί για τις επιλογές σας. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

μι

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβείς εμάς και τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους εργολάβους, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους μας από όλες τις αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δικηγόρων. χρεώσεις.. , που έγιναν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα παραβίασης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που περιέχονται σε αυτούς ή ως αποτέλεσμα παραβίασης των νόμων ή δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΕΚΛΟΓΕΣ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα είναι εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης. δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΛΗΞΗ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να τερματιστούν από εσάς ή εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.
Εάν, κατά την κρίση μας, αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά. μέχρι και την ημερομηνία λήξης· και/ή μπορεί επομένως να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αδυναμία άσκησης ή επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν κανόνες ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις . . , προφορικά ή γραπτά. Μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των Όρων).
Οι παρεξηγήσεις στην ερμηνεία αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν μπορούν να ερμηνευθούν κατά του συγγραφέα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες βάσει των οποίων σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη απέναντι στο σύστημα

Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή την υπηρεσία μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επικοινωνίας Ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση service.center.1@outlook.com

θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι πελάτες χρεώνονται για την αποστολή μόνο μία φορά (συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών). Ο καταναλωτής δεν χρεώνεται τέλος ανεφοδιασμού για την επιστροφή του προϊόντος.
Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής αυτού του ιστότοπου